Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Social Media

Σχεδιάζουμε e-shops προσανατολισμένα στις ιδιαιτερότητες των αγροτικών προϊόντων.
Δίνουμε την δυνατότητα στους παραγωγούς να έρθουν απευθείας σε επαφή με τους καταναλωτές, με την βοήθεια του Internet και με εναλλακτικές μεθόδους διανομής των προϊόντων τους.