Στο χωράφι

Θέλουμε να μάθουμε τα πάντα για τη διαδικασία παραγωγής της τροφής μας, από τους ίδιους τους παραγωγούς.
Διατηρούμε κήπους εντός κι εκτός αστικού τοπίου, και με κάθε ευκαιρία φεύγουμε για χωράφια και αγρούς εκτός πόλης.
Εδώ μοιραζόμαστε μερικές από τις ιστορίες που μαθαίνουμε στο χωράφι.

Farm Work | life AFK (away from keyboard)