Εκτατική κτηνοτροφία στη Μεσόγειο

Η ομάδα ΤροΦή.Lab συμμετέχει ως τεχνολογικός συνεργάτης σε ένα σχήμα 10 ερευνητικών κι ακαδημαϊκών οργανισμών από 6 μεσογειακές χώρες, σε ένα πολύπλευρο έργο που μελετά την εκτατική κτηνοτροφία στη Μεσόγειο, από την σκοπιά της κοινωνικό-οικονομικής βιωσιμότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το τεχνικό σκέλος του έργου που θα υλοποιηθεί από την ΤροΦή.Lab, είναι μια πλατφόρμα ICT που θα λειτουργεί ως κόμβος επικοινωνίας και διαμοιρασμού επιστημονικών πληροφοριών μεταξύ κτηνοτρόφων και ακαδημαϊκής κοινότητας.