Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία

Η Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία υποστηρίζει την άμεση διασύνδεση παραγωγών τοπικής κλίμακας και καταναλωτών.
Η ομάδα ΤροΦή.Lab αναπτύσσει μια ψηφιακή πλατφόρμα που ενισχύει τις κοινωνικές και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους, και προτείνει μια νέα εναλλακτική στο σύστημα διανομής αγροδιατροφικών προϊόντων.

Η ψηφιακή τεχνολογία ανοικτού τύπου που χρησιμοποιούμε ενισχύει την ιχνηλασιμότητα της Τροφής, δημιουργεί συνθήκες Δίκαιου & Αλληλέγγυου Εμπορίου για Μικρούς Παραγωγούς και επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας σε ένα περιβάλλον Κοινωνικής Οικονομίας.

Η βασική έκδοση της πλατφόρμας μας, είναι διαθέσιμη δωρεάν σε trial mode για Παραγωγούς & Καταναλωτές εδώ.