Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία

Η Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία υποστηρίζει την άμεση διασύνδεση παραγωγών τοπικής κλίμακας και καταναλωτών.Η ομάδα ΤροΦή.Lab αναπτύσσει μια ψηφιακή πλατφόρμα που ενισχύει τις κοινωνικές και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους, και προτείνει μια νέα εναλλακτική στο σύστημα διανομής αγροδιατροφικών προϊόντων. Η ψηφιακή τεχνολογία ανοικτού τύπου που χρησιμοποιούμε ενισχύει την ιχνηλασιμότητα της Τροφής, δημιουργεί συνθήκες Δίκαιου & Αλληλέγγυου […]

Read More