Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία

Η Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία υποστηρίζει την άμεση διασύνδεση παραγωγών τοπικής κλίμακας και καταναλωτών.Η ομάδα ΤροΦή.Lab αναπτύσσει μια ψηφιακή πλατφόρμα που ενισχύει τις κοινωνικές και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους, και προτείνει μια νέα εναλλακτική στο σύστημα διανομής αγροδιατροφικών προϊόντων.

Read More

Community Supported Agriculture

Community Supported Agriculture is a direct agreement between producers & consumers.ΤροΦή.Lab designs and launches platforms that enhance connectivity between local-scale producers and consumer audiences.

Read More