Πρότυπη Αστική Γεωργία

Η ομάδα ΤροΦή.Lab αναπτύσσει ένα πρότυπο αστικό κήπο που ενσωματώνει εφαρμογές Αστικής Γεωργίας, Ψηφιακής Τεχνολογίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Αντικείμενα αυτού του project είναι : ☇ Η παραγωγή και κατανάλωση τροφής σε τοπική κλίμακα εντός αστικού ιστού.☇ Η ελαχιστοποίηση του ταξιδιού της τροφής από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης (food miles) και του συνακόλουθου περιβαλλοντικού […]

Read More

Urban Farming

ΤροΦή.Lab is developing a prototype of urban gardening to scale.The objectives of this project are:– grow and consume our own food– eliminate the food miles & environmental foot print of our nutritional needs– transform the urban food systems– achieve food sovereignty & sustainability in local scale– reshape our consumer culture & trends– develop alternative forms […]

Read More