Εκτατική κτηνοτροφία στη Μεσόγειο

Η ομάδα ΤροΦή.Lab συμμετέχει ως τεχνολογικός συνεργάτης σε ένα σχήμα 10 ερευνητικών κι ακαδημαϊκών οργανισμών από 6 μεσογειακές χώρες, σε ένα πολύπλευρο έργο που μελετά την εκτατική κτηνοτροφία στη Μεσόγειο, από την σκοπιά της κοινωνικό-οικονομικής βιωσιμότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το τεχνικό σκέλος του έργου που θα υλοποιηθεί από την ΤροΦή.Lab, είναι μια πλατφόρμα ICT […]

Read More