Πρότυπη Αστική Γεωργία

Η ομάδα ΤροΦή.Lab αναπτύσσει ένα πρότυπο αστικό κήπο που ενσωματώνει εφαρμογές Αστικής Γεωργίας, Ψηφιακής Τεχνολογίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Αντικείμενα αυτού του project είναι : ☇ Η παραγωγή και κατανάλωση τροφής σε τοπική κλίμακα εντός αστικού ιστού.☇ Η ελαχιστοποίηση του ταξιδιού της τροφής από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης (food miles) και του συνακόλουθου περιβαλλοντικού […]

Read More