ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ

τροφή {ουσιαστικό} (γενική : τροφῆς)
Ετυμολογία : τρέφω {ρήμα} (θρέφω)
Ερμηνεία : φαγητό, διατροφή
– αυτό που συντηρεί κι εξελίσσει

– ανατροφή, εκτροφή, εκπαίδευση
π.χ. τροφή για σκέψη

ΤροΦή είναι αυτό που θρέφει.
Το σώμα, το πνεύμα, την ψυχή μας.

Η ΤροΦή μας είναι οργανική κι εξελισσόμενη.
Σαν τους καρπούς της Φύσης.

Εξερευνούμε το ταξίδι της από το χώμα και τους αγρούς, διαμέσου των αλυσίδων τροφοδοσίας και μέχρι το πιάτο μας.

Από τον αγώνα εξασφάλισης αυτάρκειας τροφής, μέχρι και τον πληρή μετασχηματισμό των τροφοσυστημάτων μας,
η ΤροΦή είναι το εναρκτήριο σημείο και ο τελικός προορισμός.

Είμαστε αυτό που τρώμε.
Είμαστε η ΤροΦή.